Kekemelik Nedir ve Kekemelik Nasıl Geçer ?

Kekemelik Nedir ve Kekemelik Nasıl Geçer ?

Kekemelik Nedir ve Kekemelik Nasıl Geçer ?

Akıcı konuşma bozuklukları olarak isimlendirilen kekemelik, ilk hece takılmaları olarak görülmektedir. Kekemelik takılmalar, tutulmalar, duraksamalar, tekrarlar gibi farklı şekillerde görülebilmektedir. Kekemelik nasıl geçer diye yapılan araştırmalarda ise bu farklılıkların önem arz ettiği görülmektedir. Fakat bilinenin aksine “kekemelik ilaç yada hap tedavisi ile geçer” düşüncesi oldukça yanlıştır.

Kekemelik Nasıl Geçer

ManKekemelik gibi artık alışkanlık haline gelmiş konuşma yapılarının ancak konuşma terapileri ile kontrollü ve akıcı bir hal alması söz konusudur. Konuşma sırasında görülen takılmaların, tekrarların, duraksamalara genel olarak verilen isim kekemelik olsa da “kekemelik nasıl geçer” sorularından önce kekemelik türü ve gelişim aşamalarının araştırılmasının gereği önem teşkil etmektedir.  Kekemelik köken itibari ile genetik yapısı olmayan ve doğuştan ileri gelen bir problem tipi değildir. Kekemelik beyinle ilgili nörolojik bir sorun olarak da adlandırılabilecek olumsuz bir potansiyele sahip değildir. Bu noktada cerrahi bir operasyonda gerekli değildir.