Kekemelik Nedenleri

neden kekemelikYaşanan sorunlu anların hayatın geri kalanını kısmen sıkıntıya düşürdüğü, ikinci karmaşaya sürüklediği ve sonucunda depresyon ya da stresli durumları yaşatabildiği bilinmektedir. Özellikle de erken konuşma dönemi içerisinde yaşanan ani gelişen kokulu gergin anlar, vücut dilinde vücudun bir tepkisi olarak ortaya çıkabilmektedir.

Kekemelik, korkulu, gergin anların ardından çoğunlukla da 2 – 7 yaşları arasında ortaya çıkabilmektedir. Alt ıslatma ya da farklı depresif davranışları da doğurabilen bu istemsiz anlar bazı zamanlarda da konuşmayı etkiler boyutta gözükebilmektedir.

Kekeme Tedavisi

  Kekeme Tedavisi

kekeme tedavisi

Kekeme Tedavisi, insandan insana değişe bilen teknikler uygulanması söz konusudur. Kekeme tedavisi kısa sürelerde sonuç vermeyebilen her bireyde aynı sonucu aynı tekniklerle alınamayabilen süreçleri kapsamaktadır. Kişilerdeki yaş, algılama kapasitesi, soruna olan bakış açısı gibi detaylar kekeme tedavisi için süreçleri etkileyen unsurlardır. Konuşma bozuklukları grubunda akıcılık noktasında sıkıntı veren ilk hece takılmaları özellikle çocuk yaşlarda görülmeye başlamaktadır. İlk bir yıl kendiliğinden geçme olasılığının yüksek olduğu kekemelik, daha sonraki yıllarda oturan bir konuşma sistemine dönüş yapmaktadır.

Konuşma Bozukluğu Nasıl Geçer

konusma-bozuklugu-nasıl-gecer

Konuşma Bozukluğu Nasıl Geçer

Konuşma bozukluğu bir sene içerisinden kendinden geçebilir fakat geçmediği zamanlarda olmuştur.Bu durumlarda konuşma bozukluğunun nasıl geçebileceği hakkında yöntemlere bakılmalıdır.Konuşma bozukluğu tedavisi, konuşma bozukluklarından hangisinin mevcudiyetinin belli oluşunun ardından konuşulabilecek bir konudur. Çünkü çeşitli konuşma bozukluğu sorunlarından ancak belli bir kısmının konuşma bozukluğu tedavisi söz konusu olabilir. Örneğin doğuştan gelen konuşma sorunları olarak bilinen dil ile ilgili sorunlar sonradan meydana gelen ve geçici konuşma bozuklukları gibi alışkanlık tabanlı olan sorunlar olmamaktadır. İşitme kaybının olduğu durumlarda olduğu gibi kişilerle yapılması gereken eğitimlerin kişi tarafından duyamadığı için işitilememesi bu tabandaki konuşma bozukluğu tedavisini olanaksız kılmaktadır.

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi

Kekemelik tedavisinde iki aşama olduğu düşünülürse çocukluk dönemi ve ergenlik sonrası olarak izlenebilir.Küçük çocuklarda iki ile yedi yaş arasında rastlanabilir. Kekemelik olarak devam eden takılmalar ilk aşamalarda kalıcı olmayan sorunlardır. Bu yüzden çocuklarda kekemelik tedavisi takılmaların ortaya çıkmasıyla birlikte hemen başvurulması gereken bir süreç olarak görülmemelidir. Özellikle iki ile yedi yaşları arasında korkulu anların sonucunda ortaya çıktığını gördüğümüz çocuklarda kekemelik, ortalama bir yıl içerisinde kendiliğinden geçme ihtimali olan takılmalar, oturan bir konuşma alışkanlığı olmadan doğru şekilde aile bireyleri tarafından yönlendirmelidir.

Kekemelik Nedir

Kekemelik Nedir

Kekemelik Nedir

Kekemelik tedavisi olan kişisel bir problemdir ve tedavi edilebilir. Takılmalar ve duraksamalar olarak konuşma esnasında yaşanan güçlüklere verilen genel isim kekemelik olarak adlandırılmaktadır. Kekemelik akıcılığı bozan tüm farklılıklar olarak konuşma esnasında kendini gösterebilmektedir. Bu yüzden kekemelik sorununu sabit bir sıkıntı gibi dile getirmek yanlış olur.

Önceleri tekrarlar olarak görülmeye başlayan kekemelik sorunu belli bir zaman sonra kendini duraksamalara ve de takılmalara bırakmaktadır. Aynı zamanda bu süreç içerisinde ağırlaşan durumlar bazen de geçermişçesine yok olan zaman dilimleri gözlemlenebilir. Belli bir dönem için kendiliğinden geçme döneminin olduğu bu konuşma bozuklukları üzerinden ortalama 1 yıl geçtikten sonra bu özelliklerini kaybetmekte ve kendiliğinden geçme ihtimalini azaltmaktadır.

Kekemeliğin ortaya çıktığı bu dönem içerisinde, ebeveynlerin üzerine düşülen bazı durumları gözden geçirmeleri de önemli hususlardır. Yaşanan sorunlu sıkıntılı durumların sonucu olarak doğan bu akıcı konuşma bozuklukları kekeme üzerinde kemikleşip, kalıcı hale geldiğidurumda bu konuşma akıcılığını şekillendirmek ve kontrol altına almak gereklidir. Kekemeliğin kalıcı hale gelmemesi için aile bireylerinin çocuk üzerinde baskı kurmamaları gereklidir. Bu yüzden gereksiz uyarılar çocuğu yok yere gerecek ve sonuç itibari ile konuşma zorluğunun çocuğa getirileri olumsuz yönde daha derin izler izler bırakmaktadır. Bireylerin kekemelik nedir, nasıl oluşur bunu iyi idrak edip, ona göre davranışlarda bulunmaları gereklidir. Neden takılıyorsun, düzgün konuşsana gibi uyarılar yapılmaması gereken müdahalelerdir. Ayrıca kekeleyen çocuğun duraksadığı yerlerde onun sözlerini tamamlamaya çalışmakta sorunu daha çok büyütmektedir.

kekemelik nedir

Aile fertlerinde ya da çevrede kekemelik sorunu yaşayan bireylerin de, çocukların erken konuşma döneminde onları etkileyip bu soruna kapılmaları da çevresel etkilerin sonucu olarak gözlemlenebilmektedir. Aynı zamanda kıskançlık krizlerinin bir sonucu olarak da kekemelik sorununun kendini gösterdiğini biliyoruz. Nadir olsa da yüksek ateşli hastalık geçiren çocukların yine aynı şekilde kekemelik ile ilgili sorun yaşadıkları görülebilmektedir.Kekemelik nasıl geçer sorusu en çok rastlanan sorulardan biridir.

Akıcı konuşma bozukluğu olarak bilinen kekemelik, ancak ve ancak konuşma egzersizleri ile birlikte nasıl konuşulacağının yeniden öğrenilmesi gibi bir tarzda, şekillendirilmiş, yeni ve kontrollü bir konuşma alışkanlığının kazanılmasıyla sonuç verebilir. Bunun herhangi bir alternatifini aramak yanlış olur. Kekeleyen kişilerin ruhsal veya psikolojik rahatsızlıkları varmış gibi psikologlar tarafından terapi almaları, yahut buna yönelik antidepresan kullanmaları da yanlıştır.
Makalelerimizi takip etmeye devam ediniz..

Shaping Tekniği

Shaping Tekniği

Shaping Tekniği

Akıcı konuşma bozukluğu olarak tanınan ve konuşma esnasında yaşanan takılmaların önüne geçmek için uygulanan yöntemlerin mevcut akıcılığı şekillendiren bir boyutta ele alındığı bir yöntem olan Fluency Shaping Tekniği bireylerdeki konuşma sorunlarına çözüm olmaktadır. Bilinenin aksine bir hastalık olmayan kekemelik, psikolojik veya ruhsal bir problem olarak da görülmemelidir. Shaping Tekniği sayesinde çözüm bulunan takılmalar ve duraksamalar akıcılık kontrolünün bireylere verilmesi ile son bulmaktadır.

Kekemelik Tedavisi

Kekeleme Tedavisi

Kekeleme Tedavisi

Kekemelik Tedavisi

Konuşma bozukluğu (kekemelik) doğuştan gelen bir sorun değil geçmişten gelen birikmeler sonucu kendini gösterir.
Takılmalar veya duraksamalar olarak bilinen kekeleme probleminin çözümü çok kolay olmasa da günümüzde mevcut olan teknikler sayesinde sorun olmaktan çıkmaya başlamıştır.Bilinenin aksine kekeleme, çözümsüz bir sorun değildir. Sorunun kaynağındaki takılmaların ana nedeni bu sıkıntının doğuşunda etken olarak tespit edilerek kekeleme tedavisi süreçlerine başlanabilir. Kekeleme, ortaya çıkarken konuşma esnasındaki sürekli aynı kelimelerin ard arda tekrarlanması olarak görülmeye başlasa da bu durum hep tekrarlar olarak kalmayıp, yerini akıcılığı bozacak takılmalara bırakarak sorunlu bir şekilde büyümeye başlar. Bu yüzden ilk etapta kendiliğinden geçme durumu söz konusu olan kekeleme probleminin aile bireyleri tarafından doğru yönlendirilmesi önemlidir. Bu yüzden kekelemeye başlayan çocuğa gereksiz şekillerde yapılacak uyarıların farkında olmak gerekir. Sakin ol, takılmadan konuş gibi uyarılar, onun bu sorunu kendisine sıkıntı ve dert edinmesine sebep olacak ve sorun kalıcı bir hal alacaktır.

Kekemelik Nedir ve Kekemelik Nasıl Geçer ?

Kekemelik Nedir ve Kekemelik Nasıl Geçer ?

Kekemelik Nedir ve Kekemelik Nasıl Geçer ?

Kekemelik Nedir ve Kekemelik Nasıl Geçer ?

Akıcı konuşma bozuklukları olarak isimlendirilen kekemelik, ilk hece takılmaları olarak görülmektedir. Kekemelik takılmalar, tutulmalar, duraksamalar, tekrarlar gibi farklı şekillerde görülebilmektedir. Kekemelik nasıl geçer diye yapılan araştırmalarda ise bu farklılıkların önem arz ettiği görülmektedir. Fakat bilinenin aksine “kekemelik ilaç yada hap tedavisi ile geçer” düşüncesi oldukça yanlıştır.

Kekemelik Nasıl Geçer – Çözümü Nedir ?

Kekemelik Nasıl Geçer – Çözümü Nedir ?

Kekemelik Nasıl Geçer – Çözümü Nedir ?

Kekemelik kendiliğinden geçme olasılığı özellikle de takılmaların başladığı ilk dönemlerden sonra oldukça azdır, bu yüzden kekemelik nasıl geçer gibi bir sorusu ancak kekemeliğin tedavisinin yapılabildiği konuşma merkezlerindeki konuşma egzersizlerini veren uzmanlar tarafından cevaplanması gereken sorularıdır.

{$footer_yazisi}